جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

PHRI یا گواهی بین‌المللی حرفه‌ای در منابع انسانی چیست؟

مدرک بین‌المللی حرفه‌ای در منابع انسانی PHRi نامیده می‌شود، درواقع PHRi مخفف Professional in Human Resources – International است و به معنای گواهینامه سطوح حرفه‌ای دانش و مهارت‌های منابع انسانی در سطح بین‌المللی است و یک گواهینامه مبتنی بر شایستگی در سراسر جهان است که برای اعتبارسنجی دانش و مهارت‌های حوزه منابع انسانی در سطح […]