جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi_ بهار 1403

آکادمی مهر پنداربرگزار می کند : ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi در اردیبهشت ماه 1403 مدرس : امیر مهری شروع دوره از 23 اردیبهشت 1403 برگزاری دوره 42 ساعت بصورت آنلاین ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi_ بهار 1403 با […]

آزمون ماک PHRi  در آکادمی مهرپندار

آزمون ماک PHRI چیست؟ آزمون ماک PHRI همان امتحان اصلی بین المللی است که به شکل آزمایشی و برای سنجش میزان معلومات و آمادگی در مقایسه با استانداردهای جهانی سنجش میزان قبل از ورود به امتحانات اصلی برگزار می‌گردد. آیا آزمون ماک همانند امتحانات داخلی موسسات است؟ تفاوت امتحانات ماک با امتحانات متداول در موسسات در […]