جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi_ بهار 1403

آکادمی مهر پنداربرگزار می کند : ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi در اردیبهشت ماه 1403 مدرس : امیر مهری شروع دوره از 23 اردیبهشت 1403 برگزاری دوره 42 ساعت بصورت آنلاین ششمین دوره جامع منابع انسانی و آمادگی مدرک حرفه ای بین المللی PHRi_ بهار 1403 با […]